CONTACT US

Leisure Media
Tel: +44 (0)1462 431385

©Cybertrek 2021

ABOUT LEISURE MEDIA
LEISURE MEDIA MAGAZINES
LEISURE MEDIA HANDBOOKS
LEISURE MEDIA WEBSITES
LEISURE MEDIA PRODUCT SEARCH
PRINT SUBSCRIPTIONS
FREE DIGITAL SUBSCRIPTIONS
 
Leisure Management - Carmarthenshire County Council - Expressions of Interest Invited for the Caban at Pendine Sands
25 Jun 2021 Leisure Management: daily news and jobs
 
 
HOME
JOBS
NEWS
FEATURES
PRODUCTS
FREE DIGITAL SUBSCRIPTION
PRINT SUBSCRIPTION
ADVERTISE
CONTACT US
Sign up for FREE ezine[email protected]
www.carmarthenshire.gov.uk/PendineSands

Expression of interest with Carmarthenshire County Council
Expressions of Interest Invited for the Caban at Pendine Sands
Pendine Sands, Carmarthenshire

An exciting opportunity has arisen to lease the ‘Caban’ at Pendine Sands, an exemplar development which provides new purpose-built holiday accommodation and café overlooking one of the UK’s largest and most iconic beaches.

Situated in one of the fastest growing tourism destinations in Wales (worth over £1/2billion to the local economy in 2019), the successful applicant will have to provide a service that is in keeping and complimentary to other attractions in Pendine including the adjacent new International Museum of Speed and attending international events on the seven mile beach. This facility forms part of a wider £7million pound resort-wide regeneration masterplan.

Development details:
• Turnkey facility, ready to occupy
• 42 bed capacity (13 bedrooms: 8x4 bed; 5x2 bed)
• 76 cover café with further outdoor seating option
• 4-star high spec development (Passivhaus standard)
• Prime tourist beachside location with sea views
• On All-Wales Coastal Path

For further information and how to submit go to: www.carmarthenshire.gov.uk/PendineSands or email [email protected]

To register your interest please click here.

Closing date for expressions of interest: No later than 5pm on Friday 28 May 2021


Gwahoddir mynegiannau o ddiddordeb

Mae cyfle cyffrous wedi codi i brydlesu’r ‘Caban’ sy’n rhan o Draeth Pentywyn, sef datblygiad enghreifftiol yn darparu caffi a llety gwyliau pwrpasol newydd sy'n edrych dros un o draethau mwyaf mewn maint, a mwyaf eiconig y DU.

Lleolir y datblygiad yn un o'r cyrchfannau i dwristiaid sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru (gwerth dros £1/2 biliwn i'r economi leol yn 2019) a bydd yn rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu gwasanaeth ategol sy'n cyd-fynd ag atyniadau eraill ym Mhentywyn, gan gynnwys yr Amgueddfa Cyflymder Ryngwladol newydd gyfagos, ac yn mynd i ddigwyddiadau rhyngwladol ar y traeth saith milltir o hyd. Mae'r cyfleuster hwn yn rhan o brif gynllun adfywio ehangach gwerth £7miliwn ar gyfer y gyrchfan gyfan.

Manylion y datblygiad:
• Cyfleuster parod
• 42 o welyau (13 o ystafelloedd gwely: 8x4 o welyau; 5x2 o welyau)
• 76 o seddau dan do yn y caffi gyda'r opsiwn i eistedd y tu allan hefyd
• Datblygiad 4 seren o'r radd flaenaf (safon Passivhaus)
• Man allweddol ger y môr i dwristiaid gyda golygfeydd o'r môr
• Ar bwys Llwybr Arfordir Cymru

Am fwy o wybodaeth a sut i’w gyflwyno, ewch i: www.sirgar.llyw.cymru/TraethPentywyn neu ebostiwch: [email protected]

Dyddiad cau ar gyfer mynegiannau o ddiddordeb: Erbyn 5pm ddydd Gwener, 28 Mai 2021


Latest jobs
Fitness Motivator and Person Trainer

Salary:
Location:Basildon
Company:Everyone Active
More>>Operations Assistant (Dry Site)

Salary:Competitive
Location:Pickering, UK
Company:Everyone Active
More>>Self Employed Personal Trainer

Salary:Competitive
Location:Scarborough, UK
Company:Everyone Active
More>>
Latest news
F45 Training heading to the stock market - plans 23,000 studios globally
F45 Training heading to the stock market - plans 23,000 studios globally   25 Jun 2021

Australian HIIT chain F45 Training has filed a notification to list on the New York Stock Exchange. The franchised studio operator hasn't announced .... more>>
Accor to introduce avant-garde wellness sanctuary at first SO/ resort in Spain
Accor to introduce avant-garde wellness sanctuary at first SO/ resort in Spain   25 Jun 2021

Accor’s vibrant lifestyle brand SO/ Hotels & Resorts, together with Sotogrande SA, developer and creator of the namesake destination, will unveil the .... more>>
Interview

Sioux-per foods

Sioux-per foods

The Sioux Chef, Sean Sherman, is on a mission to revive indigenous cuisine
View>>

Fitness

Hybrid fitness

Hybrid fitness

ESPA Life at Corinthia's 'revolutionary' new fitness service, BodySPace
View>>


Published by Leisure Media Tel: +44 (0)1462 431385 | Contact us | About us | © Cybertrek Ltd